Welkom bij Geensterkeverhalen.nl

Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op de diensten die wij, Geen Sterke Verhalen, aan jou via geensterkeverhalen.nl leveren. Door onze diensten te gebruiken, ga je met deze gebruikersvoorwaarden en overeenkomst akkoord. Omdat onze diensten kunnen veranderen, kan deze overeenkomt ook veranderen. De meest recente overeenkomst is steeds van toepassing. Neem alsjeblieft een moment om deze voorwaarden zorgvuldig door te lezen, voordat je van start gaat met ons platform.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn belangrijk en regelen de relatie tussen jou en Geensterkeverhalen.nl en hebben als zodanig invloed op uw wettelijke rechten en plichten. Dus neem alsjeblieft een moment om deze voorwaarden zorgvuldig door te lezen, voordat je begint aan het platform.

Geen Sterke Verhalen gebruikersovereenkomst

Geen Sterke Verhalen (hierna “Geensterkeverhalen.nl” of “wij”) biedt een digitale abonnementsservice met gepersonaliseerde functies (de “Dienst”) waarmee jij (hierna en afwisselend “jij/je/jou” of de “Gebruiker” of de “Abonnee”) online trainingsschema’s kunt bekijken en opslaan, instructievideo’s en webinars kunt bekijken, literatuurreviews kunt lezen of beluisteren en vragen kunt stellen. Door middel van het aanmaken van een account of een gratis proefabonnement sluit jij een bindende overeenkomst met Geensterkeverhalen.nl en ga je ermee akkoord en aanvaard je jezelf te houden aan deze Gebruiksvoorwaarden. Je erkent en stemt ermee ook in dat Geensterkeverhalen.nl jouw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het Privacy Beleid van Geensterkeverhalen.nl.

Deze Gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden waarop de Dienst voor jou beschikbaar is en vervangen eerdere voorwaarden en condities die eerder zijn overeengekomen. Akkoord gaan is een vereiste voor jouw toegang tot en gebruik van de Dienst. Door ze te accepteren stem je ermee in en aanvaard je dat Geensterkeverhalen.nl deze overeenkomst kan beëindigen of jouw toegang tot de Dienst op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving kan opschorten als je jezelf niet aan enige bepaling hiervan houdt. Als je niet instemt met de Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd), mag je de Dienst van Geensterkeverhalen.nl niet gebruiken.

Deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid van Geensterkeverhalen.nl en eventuele aanvullende voorwaarden van Geensterkeverhalen.nl worden hierna gezamenlijk de “Voorwaarden” genoemd.

De geldende versie van de Voorwaarden kan te allen tijde worden gevonden op de Geensterkeverhalen.nl-website.

1.Leeftijdsgrens en geschiktheidsverklaring

1.1

Om in aanmerking te komen voor het aangaan van de Voorwaarden, een abonnement of het aanmaken van een account bij Geensterkeverhalen.nl, moet je

a) minimaal achttien (18) jaar oud zijn.

b) ermee instemmen om gebonden te zijn aan de Voorwaarden.

1.2

Je moet Geensterkeverhalen.nl ook voorzien van correcte informatie over jou wanneer je een account bij ons registreert en correcte contactgegevens en een geldige betaalmethode opgeven. Het is een vereiste voor jouw toegang tot en gebruik van de Dienst om akkoord te gaan met de Voorwaarden en om dergelijke informatie te verstrekken. Als je niet akkoord gaat met de voorwaarden, mag je de Dienst of de functies ervan niet gebruiken en evenmin de Inhoud gebruiken die in de Dienst wordt aangeboden.

2. de Dienst

2.1

Geensterkeverhalen.nl biedt een online abonnementsservice waarmee je als abonnee gebruik kunt maken van de trainingsschema’s, instructievideo’s, webinars, literatuur reviews, Q&A video’s en mogelijkheid tot het stellen van vragen voor de Q&A. De inhoud van onze Dienst kan van tijd tot tijd veranderen. Voor toegang tot onze Dienst vragen we een vergoeding.

2.2

Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, moet je een op internet aangesloten apparaat gebruiken dat compatibel is met de technische vereisten van Geensterkeverhalen.nl.

2.3

Geensterkeverhalen.nl is niet verplicht om te reageren op vragen die je stelt. Een gestelde vraag geeft geen garantie op antwoord via e-mail, in een Q&A video, of andere communicatiemogelijkheden.

2.4

Wij behouden ons het recht voor om media (schema’s, video’s, tekst) te verwijderen, hier kun je geen rechten aan ontlenen. Tevens kunnen wij de Dienst beëindigen als je in strijd met deze overeenkomst of toepasselijke regelgeving handelt.

3. Abonnement

3.1

Je kunt onze Dienst gebruiken door een abonnement af te sluiten. Je krijgt dan van ons een persoonlijk account, met gebruikersnaam en wachtwoord. Het abonnement biedt toegang aan alle functionaliteiten: trainingsschema’s, instructievideo’s, webinars, literatuur reviews, Q&A video’s en het opslaan van de trainingsschema’s.

3.2

Geensterkeverhalen.nl behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de Dienst aan te bieden via verschillende soorten abonnementsplannen, waaronder (en niet exclusief) promotieplannen.

3.3

Geensterkeverhalen.nl behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, nieuwe plannen toe te voegen, bestaande plannen te verwijderen of van tijd tot tijd functies van dergelijke abonnementen te wijzigen. Indien een dergelijke wijziging wezenlijk een bestaand abonnement schaadt ten nadelen van een Abonnee, zal de Abonnee hiervan op de hoogte worden gebracht en de mogelijkheid hebben om de Dienst te beëindigen in overeenstemming met artikel 7 van deze Gebruiksvoorwaarden.

3.4

Het abonnement is persoonlijk en het is niet toegestaan om je abonnement met anderen te delen. Wees voorzichtig met je persoonlijke gegevens en geef deze nooit aan derden. Als je vermoedt dat inbreuk is gemaakt op jouw account, laat het ons dan weten via hallo@geensterkeverhalen.nl

3.5

Het is niet toegestaan om meer dan één account af te sluiten, om op die manier misbruik te maken van de gratis proefperiode.

3.6

Kijk op de Geensterkeverhalen.nl-website voor actuele informatie over de prijs van het abonnement (of nieuwe abonnementsvormen). Hier vindt je ook een presentatie van het huidige beschikbare abonnement(en) en de bijbehorende voorwaarden waarmee je, om toegang te krijgen tot dit plan, afzonderlijk moet instemmen.

3.7

Informatie over jouw huidige abonnement is beschikbaar bij het inzien van je account op de Geensterkeverhalen.nl-website (door ja aan te melden bij jouw Geensterkeverhalen.nl-account met je gebruikersnaam en wachtwoord en door naar “mijn account” te gaan).

4.Gratis Proefabonnement

4.1

Jouw Abonnement kan beginnen met een gratis proefperiode (“Gratis Proefabonnement”) van de Dienst. Het Gratis Proefabonnement duurt veertien (14) dagen, of zolang als aangegeven wanneer je jezelf abonneert, en is bedoeld als manier om Gebruikers de Dienst eenmalig gratis te laten uitproberen.

4.2

Wanneer je jezelf aanmeldt voor een Gratis Proefabonnement wordt dit automatisch omgezet in een maandabonnement aan het einde van de gratis proefperiode, tenzij je jouw abonnement op de Dienst opzegt voordat de laatste dag van de gratis proefperiode is verstreken, in welk geval je geen kosten in rekening worden gebracht en jouw abonnement wordt geannuleerd. Opzeggen kun je doen door naar jouw account te gaan (bijvoorbeeld door je aan te melden bij jouw Geensterkeverhalen.nl-account met je gebruikersnaam en wachtwoord en door naar “mijn account” te gaan). Voor het gratis proefabonnement wordt €0,01 in rekening gebracht ter verificatie van jouw bankgegevens. Door betaling ga je akkoord met deze overeenkomst en de maandelijkse afschrijving via jouw bank, mits je jouw proefabonnement niet opzegt.

4.3

Het is de bedoeling van Geensterkeverhalen.nl om je het Gratis Proefabonnement één keer aan te bieden. Een Gebruiker die al eerder een Gratis Proefabonnement heeft geactiveerd kan worden geblokkeerd voor het gebruik van meer Gratis Proefabonnementen. Of iemand in aanmerking komt voor een Gratis Proefabonnement wordt naar eigen goeddunken bepaald door Geensterkeverhalen.nl, en Geenstekerverhalen.nl mag de mogelijkheid van een gratis proefperiode beperken om misbruik van Gratis Proefabonnementen en/of inbreuk op de Voorwaarden te voorkomen. De Gebruiker mag het Gratis Proefabonnement niet combineren met andere aanbiedingen.

5 Prijzen en Betalingen

5.1

Geensterkeverhalen.nl werkt samen met een externe aanbieder van betaaldiensten (Mollie) via welke al jouw betalingen worden overgemaakt en geïncasseerd.

5.2

Abonnementen worden maandelijks vooraf betaald totdat het abonnement is beëindigd. In het geval van maandelijkse betalingen wordt de rekening van de Gebruiker eens in de dertig (30) dagen belast, vanaf de datum waarop de Gebruiker een abonnement activeert of, in het geval dat het abonnement is begonnen met een Gratis Proefabonnement, vanaf de datum dat het Gratis Proefabonnement is verlopen, tenzij het abonnement vóór die tijd door jou is beëindigd. In sommige gevallen kan de datum waarop de rekening van de Gebruiker wordt belast worden gewijzigd, bijvoorbeeld als het niet mogelijk is om de geldigheidsdatum op de bankpas van de Gebruiker te controleren.

5.3

Voor onze abonnementen is na de eerste betaling een automatische incasso de enige betaalmogelijkheid. De machtiging voor automatische incasso wordt door jou afgegeven door betaling van de eerste abonnementsperiode, door betaling van de €0,01 van een proefabonnement of door betaling van het boek in combinatie met de gratis proefperiode. Deze machtiging zal uitsluitend gebruikt worden om het abonnementsgeld te incasseren. Wijzigingen met betrekking tot bankrekeningnummer of de betalingswijze dienen door de Abonnee kenbaar gemaakt te worden aan Geensterkeverhalen.nl

5.4

Prijzen worden weergegeven op de website van Geensterkeverhalen.nl. Alle prijzen zijn inclusief Belasting Toegevoegde Waarde (BTW). Betaling geschiedt via iDeal, creditcard/betaalkaart of andere betaalwijze waarover Geensterkeverhalen.nl de Gebruiker op elk gewenst moment informeert. Met betrekking tot creditcards word je erop gewezen dat Geensterkeverhalen.nl creditcards kan weigeren of blokkeren die niet zijn uitgegeven in het land waar de dienst aan jou wordt aangeboden. Geensterkeverhalen.nl behoudt zich tevens het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken bepaalde typen creditcards te weigeren.

5.5

De prijzen zijn exclusief eventuele kosten of tarieven voor datacommunicatie die de internet- of telecomprovider in rekening mag brengen uit hoofde van het contract tussen jou en de betreffende provider.

5.6

Als je in gebreke blijft met betalen behoudt Geensterkeverhalen.nl zich het recht voor om jouw toegang tot de Dienst te beëindigen. Als dit gebeurt, log dan in op de Geensterkeverhalen.nl-website met jouw gebruikersnaam en wachtwoord en activeer je abonnement opnieuw vanuit je geensterkeverhalen.nl-account onder het gedeelte ‘Mijn account’. In het geval van een vertraagde betaling heeft Geensterkeverhalen.nl het recht om wettelijke rente, aanmaningskosten en, indien van toepassing, wettelijke incassokosten in rekening te brengen.

5.7

Vragen met betrekking tot facturen dienen uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur gericht te worden aan hallo@geensterkeverhalen.nl.

6. Opzeggen en bedenktijd

6.1

Wanneer je jezelf aanmeldt als Gebruiker van de Dienst, heb je recht op een bedenktijd van veertien (14) dagen in overeenstemming met de Nederlandse wet met betrekking tot overeenkomsten op afstand. De bedenktijd gaat lopen vanaf het moment dat de overeenkomst met Geensterkeverhalen.nl tot stand is gekomen. Stel ons via hallo@geensterkeverhalen.nl op de hoogte als je tijdens de bedenktijd wilt annuleren of log in op de website en ga naar ‘mijn-account’, daar kun je onder ‘abonnementen’ je abonnement ook zelfstandig opzeggen. Heb je gebruik gemaakt van de gratis proefperiode van je abonnement, dan ben je ons gedurende de proefperiode niks verschuldigd (behalve €0,01), maar heb je ook geen recht op enige teruggave.

6.2

Opzeggen geldt alleen voor het gebruik maken van de Dienst. Een eenmalig verkocht boek of ebook kan niet worden geretourneerd als deze gebruikt is.

6.3

Bij Geensterkeverhalen.nl sluit je standaard een abonnement af dat elke maand wordt verlengd tenzij anders vermeld in de actievoorwaarden. Je kunt op ieder moment aangeven dat je het abonnement wilt stopzetten. De opzegtermijn is het restant van de maand die je op het moment van opzeggen vooruit betaald hebt. Je houdt deze periode toegang tot geensterkeverhalen.nl. Opzeggen kun je doen door naar jouw account te gaan (bijvoorbeeld door je aan te melden bij jouw Geensterkeverhalen.nl-account met je gebruikersnaam en wachtwoord en door naar “mijn account” te gaan).

6.4

Als jouw rekening ten onrechte is belast, ontvang je het in rekening gebrachte bedrag binnen veertien (14) dagen terug.

7. Duur en beëindiging

7.1

Zodra je een account bij Geensterkeverhalen.nl hebt geregistreerd en je jezelf hebt aangemeld om een maandelijkse Abonnee te worden of om een Gratis Proefabonnement uit te proberen, zal jouw abonnement bij Geensterkeverhalen.nl maandelijks worden voortgezet totdat het abonnement door jou of door Geensterkeverhalen.nl wordt beëindigd. Tenzij je jouw abonnement opzegt, geeft je ons daarmee toestemming om de abonnementskosten van de volgende maand in rekening te brengen in overeenstemming met de Voorwaarden en de betaalmethode die je hebt gekozen en geregistreerd bij Geensterkeverhalen.nl toen jij jezelf aanmeldde voor de Dienst.

7.2

Om de Dienst te beëindigen voordat een nieuwe maand is toegevoegd aan jouw abonnementsperiode, moet je de Dienst uiterlijk de dag voordat een nieuwe maandelijkse periode begint beëindigen, anders gaat het abonnement door en moet je nog een maand betalen voordat het wordt beëindigd.

7.3

Opzeggen kun je doen door naar jouw account te gaan (bijvoorbeeld door je aan te melden bij jouw Geensterkeverhalen.nl-account met je gebruikersnaam en wachtwoord en door naar ‘mijn account’ te gaan). Selecteer de optie ‘Abonnement beëindigen’ en volg de instructies. Je kunt de Dienst ook annuleren door ons via e-mail op de hoogte te brengen van jouw wens tot annulering. Gebruik daarvoor het mailadres hallo@geensterkeverhalen.nl. Je ontvangt te allen tijde een reactie met een bevestiging.

7.4

In aanvulling op de beëindigingsrechten in deze Voorwaarden, behoudt Geensterkeverhalen.nl zich het recht voor om naar eigen goeddunken jouw gebruik van de Dienst te beëindigen of te beperken als Geensterkeverhalen.nl een reden heeft om te vermoeden dat jij deze Voorwaarden schendt of anderszins betrokken bent (of ervan wordt verdacht betrokken te zijn) bij onrechtmatig of frauduleus gebruik van de Dienst, waardoor schade toe wordt gebracht aan Geensterkeverhalen.nl of een derde partij.

8. Intellectuele Eigendomsrechten

8.1.

De inhoud van onze dienst is door intellectuele eigendomsrechten beschermd. Het is niet toegestaan delen van onze Dienst of het boek/ebook Geen Sterk Verhaal Over Spiergroei openbaar te maken, te verveelvoudigen, of anderszins te exploiteren. De Dienst en het boek/ebook is enkel voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

9. Gebruik van de Dienst

9.1

Het is de Gebruiker niet toegestaan de Dienst zodanig te gebruiken dat het functioneren van de Dienst in gevaar komt en/of de aangeboden informatie of de onderliggende software wordt aangetast.

9.2

Het is de Gebruiker niet toegestaan de Dienst anders dan voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden te gebruiken.

10. Beschikbaarheid van de dienst

10.1

Geensterkeverhalen streeft ernaar de Dienst ongestoord beschikbaar te stellen, maar kan storingen door internetverbindingen, technische infrastructuur, apparatuur of overige omstandigheden niet uitsluiten.

10.2

Indien de Gebruiker een storing ervaart die niet aangekondigd is door Geensterkeverhalen.nl, dan verzoeken wij de Gebruiker contact met ons op te nemen via hallo@geensterkeverhalen.nl.

10.3

Geensterkeverhalen.nl zal zich inspannen storingen zo spoedig mogelijk op te lossen. Indien de storing is gelegen in een omstandigheid die aan Geensterkeverhalen.nl toe te rekenen is en langer duurt dan vijf aaneengesloten werkdagen, zal Geensterkeverhalen.nl de Gebruiker een naar tijd evenredig deel van de betaalde prijs restitueren of cadeau geven in de vorm van gratis gebruik van het platform.

10.4

Ten behoeve van onderhoud kan Geensterkeverhalen.nl (delen van) de Dienst buiten gebruik stellen. Wij zullen dit tot een minimum beperken en voor zover redelijkerwijs mogelijk de Gebruiker hier tijdig van op de hoogte stellen.

10.5

Indien op grond van het consumentenrecht een andere regeling aangewezen is, zal Geensterkeverhalen.nl de Gebruiker een passende oplossing aanbieden.

11. Rechten en verantwoordelijkheden van Geensterkeverhalen.nl

11.1

Als onderdeel van de levering van de Dienst mag Geensterkeverhalen.nl contact met de Gebruiker opnemen per post, e-mail of rechtstreeks via de Dienst voor mededelingen met betrekking tot de functionaliteit (inclusief het verzenden van reminders over creditcard verval data) en de inhoud van de Dienst. Indien toepasselijk mag Geensterkeverhalen.nl ook contact met de Gebruiker opnemen per e-mail of rechtstreeks via de Dienst voor aanbiedingen of soortgelijke activiteiten en evenementen in verband met de Dienst, tenzij de Gebruiker hiervoor geen toestemming heeft gegeven.

11.2

Alle communicatie tussen Geensterkeverhalen.nl en de Gebruiker zal in overeenstemming zijn met het Privacy Beleid van Geensterkeverhalen.nl.

11.3

Geensterkeverhalen.nl is niet aansprakelijk voor storingen in mobiele netwerken of in de dienstverlening van internetproviders.

11.4

De Dienst is de gehele dag beschikbaar zeven (7) dagen per week. Geensterkeverhalen.nl biedt echter geen garantie dat de Dienst altijd vrij van fouten of storingen zal zijn, zie artikel 10. Als zich fouten of storingen voordoen die van invloed zijn op de Dienst zal Geensterkeverhalen.nl in de gelegenheid worden gesteld om deze te verhelpen zonder dat hierbij sprake is van contractbreuk, ofwel inbreuk op deze Voorwaarden. Geensterkeverhalen.nl heeft ook het recht om, binnen de grenzen van het redelijke, de Dienst te sluiten, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van upgrades en onderhoud.

11.5

Geensterkeverhalen.nl heeft onder deze Voorwaarden het recht om zijn rechten en verplichtingen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. Geensterkeverhalen.nl heeft ook het recht om onderaannemers in te schakelen om zijn verplichtingen onder deze Voorwaarden uit te voeren. Dergelijke wijzigingen die mogelijk van invloed kunnen zijn op de verwerking van jouw persoonsgegevens zullen in overeenstemming met het privacybeleid van Geensterkeverhalen.nl worden afgehandeld.

11.6

Geensterkeverhalen.nl kan naar eigen goeddunken wijzigingen in de Voorwaarden aanbrengen. Wanneer wij materiële wijzigingen aanbrengen in de Voorwaarden ten nadelen van jou, zal dit aan jou worden meegedeeld, bijvoorbeeld door een bericht in de Dienst weer te geven of door je uiterlijk dertig (30) dagen voordat de wijzigingen van kracht gaan een e-mail te sturen. In sommige gevallen zullen we om jouw uitdrukkelijke toestemming vragen en in sommige gevallen zullen we jou van tevoren op de hoogte stellen en blijft jouw gebruik van de Dienst jouw aanvaarding van de wijzigingen. Het is daarom belangrijk dat je ieder bericht of melding van ons zorgvuldig leest. Als je op enig moment wilt stoppen met het gebruik van de Dienst vanwege dergelijke updates of wijzigingen in de Voorwaarden kunt je jouw abonnement op elk gewenst moment beëindigen door de instructies uit artikel 7 van deze Gebruiksvoorwaarden te volgen.

12. Rechten en verantwoordelijkheden van de Gebruiker

12.1

Tenzij anders volgt uit toepasselijke aanvullende voorwaarden, mag de Gebruiker uitsluitend voor privé- en niet-commercieel gebruik, schema’s gebruiken, video’s bekijken en de inhoud van de Dienst gebruiken. Gebruikers van de Dienst kunnen bijvoorbeeld geen schema’s voor een publiek of op een openbare plek laten zien. Uw account (inclusief maar niet beperkt tot inloggegevens) is persoonlijk en mag niet worden gedeeld met anderen.

12.2

Je erkent en stemt ermee in dat jouw toegang tot en gebruik van de Dienst in overeenstemming zullen zijn met de Voorwaarden.

12.3

Jij bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de informatie die bij registratie wordt opgegeven juist is en dat alle persoonsgegevens die aan Geensterkeverhalen.nl worden verstrekt, inclusief het e-mailadres van de Gebruiker, juist zijn. Jij bent verantwoordelijk voor het op de hoogte te stellen van Geensterkeverhalen.nl van elke wijziging in de opgegeven gegevens, met name van jouw e-mailadres of rekeningnummer. Elke e-mail die Geensterkeverhalen.nl naar jouw e-mailadres stuurt, wordt geacht door jou te zijn ontvangen binnen twee (2) dagen na verzending van de e-mail.

12.4

Jij bent verantwoordelijk voor het beheer van jouw account, zodat voorkomen kan worden dat iemand anders daarmee toegang tot de Dienst krijgt en je verbindt jezelf ertoe jouw wachtwoord en andere gepersonaliseerde details die aan het account van jou zijn gekoppeld geheim te houden zolang je geabonneerd bent op de Dienst.

12.5

De Gebruiker heeft niet het recht om zijn/haar rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden over te dragen, tenzij de Gebruiker hiertoe schriftelijke toestemming van Geensterkeverhalen.nl heeft gekregen.

12.6

De Gebruiker mag de Dienst op geen enkele wijze gebruiken waardoor de Dienst op enigerlei wijze wordt onderbroken, beschadigd of verzwakt of het risico bestaat dat dit gebeurt. Je stemt ermee in de website niet te gebruiken voor frauduleuze doeleinden.

12.7

In het geval dat de Dienst, of delen daarvan, onjuist of foutief zijn, of om een klacht in te dienen word je verzocht contact op te nemen met Geensterkeverhalen via hallo@geensterkeverhalen.nl.

13. Aansprakelijkheid Geensterkeverhalen.nl

13.1

Geensterkeverhalen.nl doet zijn uiterste best om juiste informatie en effectieve schema’s en kennis te verstrekken via onze Dienst, maar geeft ter zake geen garanties af. Je kunt ons bijvoorbeeld niet aansprakelijk stellen voor het niet behalen van (het gewenste) resultaat, blessures door het gebruikmaken van schema’s of informatie in de video’s of andere nadelige gevolgen.

13.2

Geensterkeverhalen.nl is niet aansprakelijk voor schade of nadelige gevolgen die de Gebruiker lijdt als gevolg van het gebruik van de Dienst, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Geensterkverhalen.nl. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Dienst en het toepassen van de inhoud. Wij adviseren om te allen tijde eerst contact met de (huis)arts op te nemen voordat je begint met sporten en/of het aanpassen van je huidige bewegings- en voedingsplan.

13.3

Onverminderd het voorgaande, is de aansprakelijkheid van Geensterkeverhalen.nl te allen tijde beperkt tot directe schade (gevolgschade, immateriële schade, gederfde winst, etc. zijn uitgesloten) en te allen tijde gemaximeerd tot het bedrag dat de verzekeraar van Geensterkeverhalen.nl voor het betreffende geval uitkeert.

13.4

Deze aansprakelijkheid geldt niet indien de schade mede is ontstaan doordat de Gebruiker in strijd heeft gehandeld met enige bepaling van deze Voorwaarden.

13.5

Deze Algemene Voorwaarden vormen geen beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van Geensterkeverhalen.nl, die op grond van de wet niet kan worden beperkt of kan worden uitgesloten.

13.6

Iedere aansprakelijkheid van Geensterkeverhalen.nl vervalt indien een aanspraak niet binnen een jaar na ontdekking is ingediend.

14. Toepasselijk recht

14.1

Op elke abonnementsoverkeenkomst en deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Contactgegevens Geensterkeverhalen.nl

De Dienst wordt aan je aangeboden en ter beschikking gesteld onder de Voorwaarden van Geensterkeverhalen.nl. KVK-nummer 76259285, Postbus 8, 5266 ZG te Cromvoirt. Neem contact op met ons door een e-mail te sturen naar hallo@geensterkeverhalen.nl.

Laatst gewijzigd op 1 december 2019.