Cookie- en privacyverklaring

Geen Sterke Verhalen (hierna: “Geen Sterke Verhalen” of ‘wij’), gevestigd aan Postbus 8, 5266ZG te Cromvoirt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacy verklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heb je hier vragen over, dan helpen we je graag! Je kunt ons bereiken via hallo@geensterkeverhalen.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 december 2019.

Persoonsgegevens die Geen Sterke Verhalen verwerkt

Om te beginnen: om jouw privacy te waarboven, handelt Geen Sterke Verhalen in overeenstemming met de Europese privacyregels: De Algemene Verordening Gegevensbescherming. Maar we kunnen ons voorstellen dat je meer wilt weten over welke gegevens we dan precies gebruiken en waarvoor.

Het is handig om kort uit te leggen wat we doen. Je maakt gebruikt van ons platform/dienst door een abonnement te nemen. Hiervoor betaal je een vast bedrag per maand en hiervoor kun je van de gekozen Diensten gebruik maken. Daarnaast verkopen we boeken en daarvoor hebben we natuurlijk informatie nodig over bijvoorbeeld het bezorgadres.

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van ons platform/dienst en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van de dienst of product die je afneemt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • KVK gegevens
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Accountgegevens

Om meer inzicht te krijgen hoe wij jouw gegevens gebruiken, lees je hieronder welke gegevens je sowieso aan ons verstrekt om gebruik te kunnen maken van de dienst.

Om geensterkeverhalen.nl te gebruiken moet je een account aanmaken. Je bent verplicht om bij het aanmaken van een account een voornaam, wachtwoord en e-mailadres op te geven. We gebruiken je e-mailadres om je te identificeren tijdens het inloggen en voor het versturen van verschillende soorten mails naar en vanuit jou. We sturen je bijvoorbeeld een e-mail als er nieuwe content op de website is geplaatst, mits je jezelf hiervoor hebt aangemeld. Je kunt je hiervoor te allen tijde uitschrijven.

Bij het registreren wordt je verder gevraagd om het rekeningnummer op te geven waarmee je betaalt. Dat nummer gebruiken we om automatisch je betalingen te laten incasseren. De eerste betaling gaat trouwens niet via ons, maar via onder andere iDeal.

Nadat je een profiel hebt aangemaakt vullen we je profiel aan. Hoewel je het niet zelf opgeeft, slaan we bij de registratie ook het IP-adres van waaruit je het account aanmaakt op. Daarmee berekenen we de tijdzone waarin jij je waarschijnlijk bevindt, zodat we je een mail kunnen sturen op het moment dat je wakker bent.

Ook slaan we op vanaf welke link je bij ons bent gekomen toen je je account aanmaakte. Dat gebruiken we om uit te vinden of onze reclames effectief zijn.

Na het aanmaken van je account kun je jouw gegevens aanpassen. We gebruiken die gegevens onder meer om je beter te leren kennen. Ook kun je deze gegevens aanvullen als je jouw persoonlijke gegevens op de factuur wilt ontvangen. Het is niet verplicht om deze informatie op te geven.

Op het moment dat je een boek besteld hebben we ook jouw adresgegevens nodig om het pakketje op te sturen.

Deze gegevens verwerken wij om de overeenkomst tussen jou en Geen Sterke Verhalen uit te voeren. Wij slaan al deze gegevens op zolang je een account hebt op geensterkeverhalen.nl. Als je ervoor kiest om je account op te heffen, dan worden deze gegevens direct verwijderd in ons actieve systemen. De gegevens blijven nog ten hoogste 30 dagen beschikbaar in onze backups. Die backups worden versleuteld opgeslagen, zodat de gegevens daarin niet bewerkt kunnen worden, en ze zijn slechts beperkt toegankelijk voor een kleine groep mensen binnen Geen Sterke Verhalen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Je dient namelijk minimaal 18 jaar oud te zijn om gebruik te kunnen maken van ons platform. Bij het aanmaken van een account ga je akkoord met de algemene voorwaarden, waarin je verklaart minimaal 18 jaar te zijn.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Geen Sterke Verhalen persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om jouw inschrijving en/of betaling af te handelen nadat je een product of dienst hebt afgenomen.
 • Om je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die je hebt afgenomen of om je op de hoogte te brengen van nieuwe content of aanbiedingen.
 • Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen.
 • Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de mail.
 • Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld.
 • Om een account voor je aan te maken nadat je jezelf hebt geregistreerd.
 • Om op basis van je surfgedrag ons aanbod van producten en diensten op je voorkeuren af te stemmen. Dit doen we alleen met jouw toestemming.
 • Om via trackinggegevens de effectiviteit van onze advertenties te meten.
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Geen Sterke Verhalen neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons) tussen zit.

Hoe lang Geen Sterke Verhalen persoonsgegevens bewaart

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met hallo@geensterkeverhalen.nl. Twee voorbeelden: als je ervoor kiest om je account op te heffen, dan worden deze gegevens direct verwijderd in ons actieve systemen. De gegevens blijven nog ten hoogste 30 dagen beschikbaar in onze backups. Die backups worden versleuteld opgeslagen, zodat de gegevens daarin niet bewerkt kunnen worden, en ze zijn slechts beperkt toegankelijk voor een kleine groep mensen binnen Geen Sterke Verhalen. Facturen moeten wij wettelijk daarentegen 7 (zeven) jaar bewaren.

Delen van persoonsgegevens door Geen Sterke Verhalen met derden

Wij delen jouw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming hiervoor. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Geen Sterke Verhalen zal jouw gegevens bovendien nooit aan andere bedrijven verkopen om je aanbiedingen te doen die niet over Geen Sterke Verhalen gaan. Natuurlijk hopen we dat steeds meer mensen geensterkeverhalen.nl gaan gebruiken. Om nieuwe lezers te bereiken, maken we daarom gebruik van de (marketing)diensten van derden, zoals Facebook. Dat betekent niet dat we je gegevens verkopen, maar wel dat we gegevens verstrekken zodat deze partijen weten wie ze wel of niet moeten benaderen voor marketingacties van ons. Hiervoor gebruiken we hashing, een techniek om gegevens met derde partijen te verstrekken zonder je gegevens openbaar te maken.

Leveranciers

Wij maken gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens Geen Sterke Verhalen met wie elk verwerkersovereenkomsten afgesloten zijn: Mollie voor het verwerken van betalingen.

Google Analytics

Wij hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

Mailchimp

We hebben ook een verwerkersovereenkomst afgesloten met Mailchimp. Deze overeenkomst geldt enkel voor de personen die ingeschreven zijn voor onze nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor te allen tijde afmelden, zelfstandig door onderaan de nieuwsbrief op uitschrijven te drukken of ons een mail te sturen naar hallo@geensterkeverhalen.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Geen Sterke Verhalen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekken van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hallo@geensterkeverhalen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Wij willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe Geen Sterke Verhalen persoonsgegevens beveiligt

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We wijzen je er wel op dat, ondanks onze inspanningen, weinig beveiligingsmaatregelen ondoordringbaar zijn. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via hallo@geensterkeverhalen.nl.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (SSL). Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.

Cookies, of vergelijkbare technieken die Geen Sterke Verhalen gebruikt

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Wij gebruiken noodzakelijke cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te optimaliseren. Daarnaast plaatsten we (statistiek-)cookies, die geanonimiseerd gegevens verzwelen over het gebruik van onze website en ons helpen de site te optimaliseren. Deze cookies zorgen er ook voor dat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Tot slot plaatsen we marketing-cookies, die jouw surfgedrag bijhouden. Ook cookies uit embedded content afkomstig van social media sites als bijvoorbeeld YouTube en Facebook vallen onder deze laatste categorie. De meeste social media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-U Pricacy Shield. van de volgende sociale media gebruiken wij de buttons. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

 • Facebook
 • YouTube
 • Instagram
 • Vimeo

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je ook afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (Chrome, Internet explorer, Firefox en Safari). Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als je deze cookies in je browser uitzet, kun je niet meer van alle functionaliteiten van Geen Sterke Verhalen gebruik maken en embedded content kan niet meer getoond worden. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site tegenvalt.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden. Als dat nodig is, vragen we je ook eerst om aparte toestemming. [Versie 1.0 – 1 december 2019]

Vragen

Indien je nog specifieke vragen hebt over ons privacy beleid dan kun je deze mailen naar hallo@geensterkeverhalen.nl.